• İlk önce bilgisayar yazılımıyla 3 boyutlu model tasarımları yapılır.
  • Uygun görülen tasarımlar daha sonra 3 boyutlu yazıcılarda yazdırılır ve nihai ürünün prototipi hazırlanır.
  • Ardından ürünün ilgili kalıpları tasarlanıp CNC tezgahılarında işlenir.
  • Kalıplar hazırlandıktan sonra sıra pres baskı veya döküm işlemindedir.
  • Hammaddenin pres baskısından veya dökümünden sonra gerekli işlemeler yapılır.
  • Daha sonra yarımamül polisaj uygulanır.
  • Kaplama birimine gelen polisajlı yarımamül istenilen renkte kaplanır.
  • Ardından montaj işlemi yapılıp kolilenir ve sevkiyata verilir.